Kontakt

Centar za mirovne studije
Kuća ljudskih prava

Selska cesta 112a, Zagreb
Radno vrijeme: 9:00 – 17:00
tel/fax: +385 1 482 00 94
mob: +385 (0)91 3300181
e-mail: cms@cms.hr