Siromaštvo

Pragom rizika od siromaštva za 2015. godinu smatra se iznos od 25.000 kuna godišnje za jednočlano kućanstvo (2.083,00 kune mjesečno), odnosno 52.500,00 kuna za kućanstvo koje čine dvije odrasle osobe s dvoje djece (4.375,00 kuna mjesečno). Uz to, postotak osoba koje žive u riziku od siromaštva je 29% na razini Republike Hrvatske, a čak 13,7% osoba živi u teškoj materijalnoj deprivaciji. Stopa rizika od siromaštva za RH u 2015. godini iznosila je 20%, međutim raspodjela rizika od siromaštva po dohodovnoj i potrošnoj metodi pokazuje velike razlike unutar RH.

podijeli na

Tako je, primjerice, stopa rizika od siromaštva po potrošnoj metodi najveća u Karlovačkoj županiji i iznosi čak 34.3%, dok je za Grad Zagreb najniža u RH i iznosi svega 5.9%. Po dohodovnoj metodi stopa rizika od siromaštva najviša je u Brodsko-posavskoj županiji i iznosi čak 35,9% (što je ujedno i najviša stopa u obje kategorije) dok je, ponovno, najniža u Gradu Zagrebu i iznosi 9,8%.

Prema stopama rizika od siromaštva najugroženije regije u RH su Brodsko-posavska županija, Karlovačka županija, Požeško-slavonska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Sisačko-moslavačka županija te Virovitičko-podravska županija, dok su one s najnižim stopama Grad Zagreb, Primorsko-goranska, Zadarska, Istarska, Zagrebačka te Dubrovačko-neretvanska županija.

Stopa siromaštva

Republika Hrvatska

podijeli na

Posebno su zabrinjavajuće stope rizika od siromaštva prije socijalnih transfera. Tako, primjerice, nalazi pokazuju da je stopa rizika od siromaštva prije socijalnih transfera (a bez uključenih mirovina)  čak 10% viša i iznosi oko 30%, dok je stopa rizika od siromaštva prije socijalnih transfera i mirovina čak 45.2% što je na razini zemalja Latinske Amerike. Ovi pokazatelji upućuju na izuzetnu važnost socijalnih transfera te postojećeg mirovinskog sustava koji zajedno smanjuju stopu rizika od siromaštva za 2.2 puta!

Najugroženija populacija, prema stopama rizika od siromaštva, su osobe starije od 65 godina i stopa rizika od siromaštva među tom populacijom prije socijalnih transfera uključujući i mirovine iznosi čak 83%, dok se ta stopa penje na nevjerojatnih 98,5 % kod osoba iznad 65 godina koje žive u jednočlanom kućanstvu.

Rizik siromaštva prije i poslije socijalnih transfera

Iz ovog možemo zaključiti kako su u Hrvatskoj najugroženija društvena skupina upravo umirovljenici, a posebno oni koji žive u jednočlanom kućanstvu. Razvidno je kako ova populacija u potpunosti ovisi o mirovinama i socijalnim transferima te da gotovo i nemaju druge vrste prihoda. Iz navedenog razloga, donositelji odluka trebaju kao prioritet staviti usklađivanje mirovina s rastom BDP-a i povećanje mirovina iznad 40% prosječne plaće, te dizajnirati posebne mjere financijske i druge pomoći za jednočlana staračka kućanstva. Kolika je ugroženost osoba koje su u starosnoj mirovini pokazuje i podatak da su u čak 5 županija prosječne starosne mirovine niže od mjesečnog praga za rizik od siromaštva (dakle, manje od 2.083 kune) i to u Koprivničko-križevačkoj, Virovitičko-podravskoj, Ličko-senjskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Međimurskoj županiji.

Prosječne mirovine

Republika Hrvatska

podijeli na

Međutim, treba naglasiti da postoje značajne i neopravdane razlike u iznosima mirovina ovisno o mirovinskoj osnovi; tako primjerice invalidska mirovina za invalide rada iznosi samo 29,3% prosječne plaće, dok invalidska mirovina branitelja iznosi 88% prosječne plaće. Starosna mirovina iznosi oko 40% prosječne plaće. Ovako velike razlike unutar mirovinskog sustava ne mogu se smatrati pravednima, posebno imajući u vidu da osobe koje su invalidi rada primaju prosječnu mirovinu koja je daleko ispod iznosa od 2083 kune koji se smatra pragom rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo.

Rodna dimenzija rizika od siromaštva pokazuje da su u gotovo svim ispitanim kategorijama žene u većem riziku od siromaštva za 2-5 postotnih bodova.

Prosjek raspoloživog dohotka po kućanstvu iznosio je 84.293 kune u 2015., dok je prosjek ekvivalentnoga raspoloživog dohotka iznosio 46.471 kunu.

Stopa rizika od siromaštva izrazito je povezana sa stupnjem obrazovanja; najviša je, očekivano, među stanovništvom s nezavršenom i završenom osnovnom školom, a najniža među visokoobrazovanima. Gledano prema aktivnosti stanovništva, stopa rizika od siromaštva je najviša među nezaposlenima, no nakon njih odmah slijede umirovljenici što još jednom pokazuje ozbiljnu socijalnu deprivaciju ove skupine stanovništva. Dodatno brine činjenica da relativno visoke stope rizika od siromaštva imaju i samozaposleni i to za 12 postotnih bodova više od onih koji su zaposleni kod drugog poslodavca, što pokazuje neadekvatnost sustava socijalne podrške za obrtnike i freelancere, te sve one koji su kao samozaposleni zapravo u određenoj vrsti prekarnog oblika rada.

Rizik siromaštva prije transfera prema tipu kućanstva

graf

Prije transfera
Kućanstva bez uzdržavane djece 56.1
Jednočlano kućanstvo 81.2
muškarci 69.2
žene 87.5
Jednočlano kućanstvo, osoba mlađa od 65 godina 53.0
Jednočlano kućanstvo, osoba stara 65 ili više godina 98.5
Dvije odrasle osobe 66.8
Dvije odrasle osobe, obje mlađe od 65 godina 41.0
Dvije odrasle osobe, barem jedna stara 65 ili više godina 87.0
Dvije ili više odraslih osoba 50.1
Tri ili više odraslih osoba 34.9
Kućanstva s uzdržavanom djecom 36.1
Jedan roditelj s jednim ili više uzdržavane djece 43.2
Dvije odrasle osobe s jednim djetetom 27.5
Dvije odrasle osobe s dvoje djece 23.8
Dvije odrasle osobe s troje ili više djece 55.8
Dvije ili više odraslih osoba s uzdržavanom djecom 35.9
Tri ili više odraslih osoba s uzdržavanom djecom 38.8

U gotovo svim kategorijama se pokazuje da su kućanstva s troje i više djece među kućanstvima s najvišim stopama rizika od siromaštva. Primjerice, čak 15% takvih kućanstava izjavljuje da si ne može priuštiti adekvatnu prehranu, a njih više od 75% si ne mogu priuštiti niti tjedan dana godišnjeg odmora!

Najveća opterećenost troškovima stanovanja postoji među populacijom podstanara koji nemaju zaštićenu najamninu: čak 50% mjesečnog dohotka troše na najamninu, dok primjerice na troškove stanovanja vlasnici stanova sa kreditnom obvezom troše 26% dohotka (podaci za 2013.g.).

Preuzmite bazu podataka

 1. Nejednakosti u Hrvatskoj - Siromaštvo

  NEJEDNAKOSTI-U-HRVATSKOJ-SIROMAŠTVO.pdf (390.03K)
  Preuzmi
 2. 2.0-Siromastvo.xlsx (304.49K)
  Preuzmi
 3. 2.01-Stopa-rizika-od-siromaštva-prije-i-nakon-socijalnih-transfera-prema-dobi-spolu-i-tip-kućanstva.xlsx (21.62K)
  Preuzmi
 4. 2.02-Stopa-rizika-od-siromaštva-prije-i-nakon-socijalnih-transfera-prema-radnom-statusu-stupnju-obrazovanja-i-spolu.xlsx (30.05K)
  Preuzmi
 5. 2.03-Stopa-rizika-od-siromaštva-ili-socijalne-isključenosti.xlsx (16.28K)
  Preuzmi
 6. 2.04-Stopa-rizika-od-siromaštva-zaposleni.xlsx (14.47K)
  Preuzmi
 7. 2.05-Stopa-rizika-od-siromaštva-za-umirovljenike.xlsx (17.15K)
  Preuzmi
 8. 2.06-Nemogućnost-adekvatnog-grijanja-u-najhladnijim-mjesecima-prema-tipu-kućanstva.xlsx (12.76K)
  Preuzmi
 9. 2.07-Broj-ili-udio-soba-koje-si-ne-mogu-priuštiti-adekvatnu-prehranu-proteine-meso-ribu-ili-vegetarijanski-ekvivalent-svaki-drugi-dan.xlsx (13.12K)
  Preuzmi
 10. 2.08-Broj-ili-udio-osoba-kojima-troškovi-stanovanja-predstavljaju-znatno-financijsko-opterećenje-.xlsx (14.72K)
  Preuzmi
 11. 2.09-Broj-ili-udio-osoba-koje-si-ne-mogu-priuštiti-tjedan-dana-godišnjeg-odmora-izvan-kuće-za-sve-članove-kućanstva-.xlsx (12.93K)
  Preuzmi
 12. 2.10-Stopa-teške-materijalne-deprivacije-.xlsx (18.81K)
  Preuzmi
 13. 2.11-Stopa-siromaštva-djece.xlsx (19.35K)
  Preuzmi
 14. 2.12-Korisnici-socijalnih-naknada.xlsx (27.45K)
  Preuzmi
 15. 2.13-Korisnici-socijalnih-naknada-prema-županijama-2015.xlsx (23.94K)
  Preuzmi
 16. 2.14-Omjer-broja-prijava-u-odnosu-na-broj-rješenja-za-socijalnim-naknadama-i-uslugama.xlsx (13.69K)
  Preuzmi
 17. 2.15-Socijalne-naknade-iz-državnog-i-lokalnog-proračuna.xlsx (14.78K)
  Preuzmi
 18. 2.16-Prosječna-neto-mirovina.xlsx (17.96K)
  Preuzmi
 19. 2.17-Udio-prosječne-neto-mirovine-prema-vrsti-mirovine-u-prosječnoj-plaći.xlsx (25.88K)
  Preuzmi
 20. 2.18-Razlika-u-prosječnoj-visini-prihoda-osoba-s-invaliditetom-u-odnosu-na-nacionalni-prosjek.xlsx (12.55K)
  Preuzmi
 21. 2.19-Razlika-u-visini-naknada-za-vojne-i-civilne-invalide-istog-postotka-invalidnosti.xlsx (16.22K)
  Preuzmi
 22. 2.20-Udio-izdataka-za-socijalnu-zaštitu-u-BDP-u-usporedba-RH-i-ostale-članice-EU.xlsx (13.50K)
  Preuzmi
 23. 2.21-Izdaci-za-socijalnu-zaštitu-u-Eurima-po-građanu-usporedba-RH-i-ostale-članice-EU.xlsx (14.97K)
  Preuzmi
 24. 2.22-Udio-izdataka-za-starosne-mirovine-u-BDP-u-usporedba-RH-i-ostale-članice-EU.xlsx (13.68K)
  Preuzmi
 25. 2.23-Izdaci-za-starosne-mirovine-u-Eurima-po-građanu-usporedba-RH-i-ostale-članice-EU.xlsx (14.11K)
  Preuzmi
 26. 2.24-Invalidska-mirovina-udio-u-BDP-u.xlsx (13.88K)
  Preuzmi
 27. 2.25-Izdaci-za-invalidske-mirovine-u-Eurima-po-građanu-usporedba-RH-i-ostale-članice-EU.xlsx (15.50K)
  Preuzmi
 28. 2.26-Socijalna-skrb-udio-u-proračunu-RH.xlsx (12.32K)
  Preuzmi
 29. 2.27-Mirovine-i-mirovinski-sustav-udio-u-proračunu.xlsx (12.21K)
  Preuzmi
 30. 2.28-Visina-izdvajanja-za-socijalne-naknade-i-usluge-iz-lokalnih-i-regionalnih-proračuna-ukupno-posebno-za-socijalne-naknade-te-za-usluge.xlsx (12.66K)
  Preuzmi
 31. 2.29-Izvori-financiranja-socijalnih-naknada-i-usluga-središnji-proračun-lokalni-proračuni-lutrijska-sredstva-EU-fondovi.xlsx (13.37K)
  Preuzmi
 32. 2.30-Broj-korisnika-prema-dominantnim-vrstama-oštećenja-u-funkcionalnom-smislu-i-dobi.xlsx (13.82K)
  Preuzmi
 33. 2.31-Kapacitet-prihvata-žena-žrtava-nasilja-u-odnosu-na-procijenjeni-broj-žena-žrtava-nasilja-u-potrebi.xlsx (11.89K)
  Preuzmi
 34. 2.32-Kapacitet-prihvata-beskućnika-u-odnosu-na-procijenjeni-broj-osoba-u-potrebi.xlsx (12.65K)
  Preuzmi