Okoliš

U pogledu udjela obnovljive energije u ukupnoj energetskoj potrošnji,  Hrvatska sa 27.9% je značajno iznad prosjeka EU koji iznosi 16%, no valja imati na umu da su podaci tako dobri iz razloga što se struja proizvedene u hidroelektranama smatra obnovljivim izvorom energije. Također, prema indeksu energetske ovisnosti Hrvatska je bolja od prosjeka EU. po energetskoj ovisnosti smo na 11 mjestu u EU sa indeksom 43,8 dok je prosjek EU  53,5. Po emisiji stakleničkih plinova u potrošnji električne energije smo nažalost gori od prosjeka EU sa indeksom 93 dok je prosjek EU 28 iznosio 89.

podijeli na

Podaci o infrastrukturi obuhvatili su i podatke o stanovanju i stambenim jedinicama koji pokazuju izuzetno visok stupanj vlasništva nad nekretninama za stanovanje; udio privatnog vlasništva u ukupnom vlasništvu je čak 89%, dok je udio najmoprimaca sa slobodno ugovorenom najamninom 2,99%, a udio najmoprimaca sa zaštićenom najamninom je 1,8%. Udio beskućnika (registriranih tokom popisa stanovništva-taj broj nije konačan) je 0,01%.

Jedan od najvećih problema u pogledu okoliša i infrastrukture su minski sumnjiva područja kojih u RH ima najviše u Ličko-senjskoj županiji (157 km2), Sisačko-moslavačkoj (121 km2) i u Osječko-baranjskoj županiji (112 km2). Najveći broj postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari je prisutan u Sisačko –moslavačkoj županiji (10), slijedi Grad Zagreb (6) i Zagrebačkoj županiji (6).

Broj područja postrojenja višeg i nižeg razreda u RH u 2015. godini, po županijama

Republika Hrvatska

podijeli na

U pogledu udjela obnovljive energije u ukupnoj energetskoj potrošnji podaci za 2014.g. govore da je on 27,9% što je značajno iznad prosjeka EU koji iznosi 16%, te 7% više od cilja zacrtanog za 2020. Valja pri tome imati na umu da su podaci tako dobri iz razloga što se struja proizvedene u hidroelektranama smatra obnovljivim izvorom energije.

Po emisiji stakleničkih plinova u potrošnji električne energije smo nažalost gori od prosjeka EU sa indeksom 93 dok je prosjek EU 28 iznosio 89. Najniži indeks emisije stakleničkih plinova ima Island koji ujedno ima više od 70% energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj energetskoj potrošnji. Prema indeksu energetske ovisnosti Hrvatska je bolja od prosjeka EU; po energetskoj ovisnosti smo na 11 mjestu u EU sa indeksom 43,8 dok je prosjek EU  53,5.

Što se tiče cijena električne energije samo 7 zemalja EU ima jeftiniji kw struje za kućanstva, i u RH on je više od 60% jeftiniji nego prosjek EU, no potpuno je obratna situacija u pogledu cijena za industriju: čak 17 zemalja članica ima jeftiniji kw struje za industriju među kojima su i Njemačka, Belgija, Francuska, Italija, Slovenija, Austrija itd.

U Hrvatskoj 2500 ljudi nema pristup električnoj energiji, od toga kada gledamo naselja bez električne energije velik broj ih se nalazi u povratničkim područjima čime nemogućnost pristupa elektrodistribucijskoj mreži dobiva etnički predznak, a uz to u tim naseljima dominira staračko i siromašno stanovništvo. U pogledu bioraznolikosti Hrvatska ima jedan od najviših postotaka Natura 2000 zaštićenih područja (12% ukupne površine) a viši ima samo Slovenija (čak 21%).

Preuzmite bazu podataka

 1. Okoliš - Master

  8.0-Okoliš.xlsx (126.62K)
  Preuzmi
 2. Razina RH i županije

  8.01-Razina-RH-i-županije.xlsx (51.53K)
  Preuzmi
 3. Struktura izdataka za stanovanje i energente

  8.02-Struktura-izdataka-za-stanovanje-i-energente.xlsx (10.80K)
  Preuzmi
 4. Područja opasnosti od mina i razminirane površine

  8.03-Veličina-minski-sumnjivih-površina-I-razminiranih-površina-razdoblje-od-2005.-do-2012..xlsx (10.13K)
  Preuzmi
 5. Gustoća naseljenosti stanovništva po županijama

  8.04-Gustoća-naseljenosti-stanovništva-po-županijama.xlsx (10.41K)
  Preuzmi
 6. Postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih stvari po županijama

  8.05-Broj-postrojenja-u-kojima-je-utvrđena-prisutnost-opasnih-tvari-po-županijama.xlsx (10.30K)
  Preuzmi
 7. Gospodarenje komunalnim otpadom (u tonama) po županijama

  8.06-Gospodarenje-komunalnim-otpadom-po-županijama-u-tonama.xlsx (13.49K)
  Preuzmi
 8. Udio obnovljive energije u ukupnoj energetskoj potrošnji

  8.07-Udio-obnovljve-energije-u-ukupnoj-energetskoj-potrošnji.xlsx (13.43K)
  Preuzmi
 9. Emisije stakleničkih plinova u potrošnji energije

  8.08-Emisije-stakleničkih-plinova-u-potrošnji-energije.xlsx (15.65K)
  Preuzmi
 10. Cijene električne energije prema tipu korisnika

  8.09-Cijene-električne-energije-prema-tipu-korisnika.xlsx (19.26K)
  Preuzmi
 11. Cijene električne energije prema vrsti potrošača

  8.10-Cijena-električne-energije-prema-vrsti-potrošača.xlsx (14.52K)
  Preuzmi
 12. Dostatnost područja pod EU habitat direktivom

  8.11-Dostatnost-područja-pod-EU-habitat-direktivom.xlsx (12.54K)
  Preuzmi
 13. Natura 2000 zaštićenih kopnenih područja

  8.12-Natura-2000-zaštićena-kopnena-područja.xlsx (14.67K)
  Preuzmi
 14. Natura 2000 zaštićenih morskih područja

  8.13-Natura-2000-zaštićena-morska-područja.xlsx (13.55K)
  Preuzmi
 15. Bruto iznosi ravnoteže dušika

  8.14-Bruto-iznosi-ravnoteže-dušika-kg-dušika-po-hektaru-iskorištene-poljoprivredne-površine.xlsx (11.88K)
  Preuzmi
 16. Udio različitih dušičnih dodataka u ukupnim dodacima dušika

  8.15-Udio-različitih-dušičnih-dodataka-u-ukupnim-dodacima-dušika.xlsx (19.50K)
  Preuzmi